Διαδικασία

Σε κάθε ένα θερμαντικό σώμα (καλοριφέρ) τοποθετείται ο ηλεκτρονικός μετρητής – κατανεμητής, ο οποίος καταγράφει την κατανάλωση θερμαντικού σώματος σε σχέση με την συνολική κατανάλωση.

Η ανάγνωση των μετρήσεων γίνεται ασύρματα! Κάθε μετρητής προστατεύεται με ειδική σφραγίδα ασφαλείας που αποτρέπει την αφαίρεσή του από το θερμαντικό σώμα (καλοριφέρ).

Σε κάθε θερμαντικό σώμα (καλοριφέρ) ο επάνω απλός χειροκίνητος διακόπτης αντικαθίσταται από έναν θερμοστατικό διακόπτη  ο οποίος μπορεί να ανοίγει και να κλείνει το θερμαντικό σώμα και να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου.

Επειδή τα δωμάτια δεν χρησιμοποιούνται το ίδιο, μπορεί κανείς να κάνει οικονομία στην κατανάλωσή του σε σημαντικό βαθμό, με απλό γύρισμα του θερμοστατικού διακόπτη και ελάττωση της θερμοκρασίας του χώρου.

Κατά κανόνα ισχύει : Ένας βαθμός λιγότερος στη θερμοκρασία δωματίου αντιστοιχεί σε 6 % λιγότερη κατανάλωση ! 

Στο λεβητοστάσιο μεταξύ του σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής  τοποθετείται μια βαλβίδα σταθερής διαφορικής πίεσης για την προστασία του κυκλώματος από υδραυλική υπερπίεση.