αυτονομία σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση

Αυτονομία σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση

Επίκαιρο όσο ποτέ, είναι στις μέρες μας το πρόβλημα της αυτόνομης θέρμανσης – αυτονομία σε πολυκατοικίες που έχουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Πολυκατοικίες κατασκευασμένες πριν από αρκετά χρόνια εφαρμόζουν το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης. Στο σύστημα αυτό, η θέρμανση μοιράζεται σε όλα διαμερίσματα ταυτόχρονα, ανεξάρτητα αν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης ή και αν ακόμα βρίσκεται κάποιος ένοικος εντός του διαμερίσματος.

αυτονομία σε πολυκατοικίες

 

Προβλήματα που προκύπτουν σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση

Ώρες λειτουργίας θέρμανσης:

Όπως είναι λογικό, σε μία πολυκατοικία διαμένουν ένοικοι με διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικά ωράρια εργασίας, διαφορετική φιλοσοφία αλλά και διαφορετική οικονομική δυνατότητα. Οι ώρες τις ημέρας που η χρήση της θέρμανση είναι απαραίτητη για τους ενοίκους ενός διαμερίσματος, μπορεί να είναι εντελώς άσκοπη για τους ενοίκους ενός άλλου διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας.

Οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου ή αερίου:

Με τη σημερινή οικονομική κατάσταση και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, απαραίτητη είναι η μείωση των εξόδων κάθε πολυκατοικίας. Με το σύστημα κεντρικής θέρμανσης καταναλώνεται καύσιμο ακόμα και σε περιπτώσεις που θερμαίνονται τα σώματα ενός διαμερίσματος που την συγκεκριμένη στιγμή δεν κατοικείται! Επίσης λόγω διαφορετικών αναγκών θέρμανσης σε κάθε διαμέρισμα ανάλογα με τον όροφο, τον προσανατολισμό και γενικότερα τις θερμικές απώλειες, συχνά παρατηρείται η υπερβολική θέρμανση κάποιων διαμερισμάτων και η μη επαρκής κάποιων άλλων, με αποτέλεσμα άσκοπης δαπάνης και κατανάλωσης καυσίμου.

Κατανομή δαπανών θέρμανσης:

Συχνά, και όχι άδικα, δημιουργείται στους ενοίκους το αίσθημα αδικίας κατά τον υπολογισμό της οικονομικής συμμετοχής τους στη δαπάνη καυσίμου για τη θέρμανση της πολυκατοικίας. Ο υπολογισμός της κατανομής των δαπανών θέρμανσης, πραγματοποιείται σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψιν ή πραγματική κατανάλωση ενέργειας σε κάθε διαμέρισμα, και χωρίς να λαμβάνονται υπ’όψιν αλλαγές στο σύστημα θέρμανσης που έχουν πραγματοποιηθεί από μετά την κατασκευή της πολυκατοικίας!

Τα προβλήματα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τους διαρκείς διαξιφισμούς και τις συνεχόμενες διαμάχες μεταξύ των ενοίκων με επίκεντρο τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης.

 

Σύστημα αυτονομίας σε πολυκατοικίες με κεντρικής θέρμανσης

energy manager

 

Η λύση στα παραπάνω προβλήματα είναι η εγκατάσταση συστήματος μετατροπής της κεντρικής θέρμανσης σε αυτόνομη.

Ώρες λειτουργίας της θέρμανσης:

Με την αυτονομία σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση λύνεται οριστικά το πρόβλημα επιλογής των ωρών λειτουργίας της θέρμανσης. Ο κάθε ένοικος μπορεί να επιλέξει πότε θέλει να έχει θέρμανση, σε ποια θερμοκρασία, ακόμα και σε ποια δωμάτια και σε ποιους χώρους!

Οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου ή αερίου:

Με την εγκατάσταση του συστήματος αυτονομίας σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, έχουμε κατανάλωση ενέργειας μόνο όταν ο ένοικος ζητήσει θέρμανση και στη θερμοκρασία που επιθυμεί. Το γεγονός αυτό συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου. Επιπρόσθετα, μέσω του ελέγχου της θέρμανση σε κάθε δωμάτιο ξεχωριστά, ο κάθε ένοικος μπορεί να μειώσει την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης ή και να κλείσει εντελώς τη θέρμανση σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιούνται ελάχιστα. Σε πολυκατοικίες που έχει εγκατασταθεί το σύστημα αυτόνομης θέρμανσης σε πολυκατοικίες έχει παρατηρηθεί (από τα στατιστικά στοιχεία της εταιρείας μας) μείωση της συνολικής δαπάνης καυσίμου κατά ποσοστό κατά μέσο όρο μεγαλύτερο από 30 % !

 Κατανομή δαπανών θέρμανσης:

Η κατανομή των δαπανών θέρμανσης πραγματοποιείται με βάση τις ενδείξεις των μετρητών – κατανεμητών ενέργειας που τοποθετούνται σε κάθε θερμαντικό σώμα. Το ποσό που πληρώνει κάθε ένοικος διαμερίσματος προκύπτει από την πραγματική κατανάλωση ενέργειας.

Με το σύστημα αυτονομίας σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, επιτυγχάνεται τέλος στους διαξιφισμούς μεταξύ των ενοίκων, τέλος στην άσκοπη δαπάνη ενέργειας και χρημάτων, αύξηση της ποιότητας ζωής και του επιπέδου της άνεσης εντός των διαμερισμάτων, μείωση της εκπομπής ρύπων προς την ατμόσφαιρα κατά τη λειτουργία της θέρμανσης.

Εγκατάσταση συστήματος αυτονομίας σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση

Η εγκατάσταση του συστήματος μετατροπής της κεντρικής θέρμανσης σε αυτόνομη, πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα χωρίς να χρειάζεται η τοποθέτηση νέων σωληνώσεων ή νέων καλωδιώσεων.

αυτονομία-θερμιδομετρηση energymanager

Σε κάθε θερμαντικό σώμα όλων των διαμερισμάτων τοποθετείται ένας ασύρματος κατανεμητής – μετρητής κατανάλωσης ενέργειας καθώς και αντικαθίσταται ο ένας διακόπτης του σώματος  , από έναν θερμοστατικό. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ένοικο να ορίζει πότε επιθυμεί θέρμανση, σε ποια θερμοκρασία και σε ποια δωμάτια. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ασύρματων θερμοστατικών κεφαλών και κεντρικής μονάδα ελέγχου ώστε να πραγματοποιείται προγραμματισμός λειτουργίας της θέρμανσης από απόσταση.

 

danfoss link2

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 210 988 16 16 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.